Friday, 01/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS THỌ LỘC
 • Nguyễn Hữu Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0357083868
  • Email:
   onbachchien@gmail.com
 • Nguyễn Đức Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986912057
  • Email:
   luatotdaydong@gmail.com
 • Tống Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0986797668
  • Email:
   phuonglan6666@gmail.com
 • Kiều Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0983541975
  • Email:
   tuanh2675@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH, Trưởng ban Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0974911366
  • Email:
   haitra062017@gmail.com
 • Ngô Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0971924586
  • Email:
   huong051983@gmail.com
 • Đinh Thị Mai Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0973913639
  • Email:
   dinhthimailan@gmail.com
 • Hoàng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0982522389
  • Email:
   bientinhgia@gmail.com